CYCLING SHIMANAMI 2020

NEWS

2020.5.22
CYCLING SHIMANAMI 2020的取消通知
2020.4.6
Application period has been extended.
2019.7.23
大会主页更新啦!
  • CYCLING SHIMANAMI2014
  • CYCLING SHIMANAMI2016
  • CYCLING SHIMANAMI 2018 website

Back to TOP

Back to TOP

CYCLING SHIMANAMICYCLING SHIMANAMI

本次活动是以“岛波海道”的优美海景结合点缀在濑户内海上众多小岛而融汇成的绝妙景色为舞台而展开的自行车盛会。